Nota legal

 

 

Aquest web i els seus continguts són propietat del Consorci per a la construcció i explotació de la quarta planta de tractament integral dels residus municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona, d’algun organisme vinculat al Consorci o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts al Consorci.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquesta pàgina web resta subjecte a les condicions següents:

Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació de la pàgina web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals ni dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i a altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

L’Administració del Consorci no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no depenguin del Consorci.

El Consorci per a la construcció i explotació de la quarta planta de tractament integral dels residus municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.