NotíciesEl conseller de Medi Ambient i Habitatge visita les obres

 

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i el president de l'Entitat del Medi Ambient (EMSHTR) de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Francesc Narváez, han visitat aquest matí les obres de construcció de l'Ecoparc 4, als Hostalets de Pierola (Anoia). En la visita els han acompanyat la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel, la directora de l'Agència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, l'alcalde dels Hostalets de Pierola, Jordi Calpe, el gerent de l'EMSHTR, Carles Conill, i d'altres representants institucionals.

 

 

La construcció de l'Ecoparc 4 és una important aposta del Departament de Medi Ambient i Habitatge i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a la recuperació i el màxim aprofitament dels residus, i suposa assolir la fita que tots els residus de l'àrea metropolitana tinguin un tractament previ al seu destí final. La infraestructura està promoguda pel Consorci per a la construcció i explotació de la quarta planta de tractament integral dels residus municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona (Consorci Ecoparc 4), que està format per l'Agència de Residus de Catalunya, que ha invertit prop de 59 milions d'euros per construir la instal·lació, per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i per l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Les obres de construcció estan en un estadi molt avançat i es preveu que l'Ecoparc 4 podria iniciar la fase de proves, prèvia a l'entrada en funcionament, aquest proper estiu.

La infraestructura ocuparà una superfície total de 10,61 ha i crearà en la fase d'explotació 70 llocs de treball directes, així com 105 d'indirectes. La instal·lació que s'està construint permetrà tractar la fracció RESTA (els residus que no es poden recollir selectivament, però que encara contenen materials recuperables) i la fracció orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) recollida selectivament. La capacitat de tractament total de l'Ecoparc 4 és de fins a 400.000 t/any, de les quals 75.000 t/any es destinaran al tractament de la fracció orgànica recollida selectivament. El tractament de la fracció RESTA és característic del model català de gestió de residus municipals i té per objectiu recuperar el màxim de materials aprofitables abans que els residus vagin al destí final. D'aquesta manera s'obtenen materials que tornen al cicle productiu, amb el consegüent estalvi de recursos i energia que això suposa. Els residus que arribin a la planta de fracció RESTA se sotmetran a un tractament mecànic i biològic per recuperar els materials aprofitables (paper, metalls, envasos, etc.) i estabilitzar la matèria orgànica. Finalment, els residus que no puguin ser recuperats es compactaran per ser traslladats a dipòsit controlat. D'altra banda, la matèria orgànica recollida selectivament que arribi a l'Ecoparc 4 se sotmetrà a un procés de compostatge que permetrà obtenir-ne adob apte per a usos agrícoles i de jardineria.

En la construcció de la infraestructura, que també disposarà d'una deixalleria, s'hi han incorporat mesures per tal de reduir els possibles impactes en l'entorn, com l'alçada de l'edifici o la visió de les façanes de la instal·lació des del nucli urbà dels Hostalets de Pierola. Per aquest motiu, s'han utilitzat tonalitats cromàtiques dominants en l'entorn per tal d'integrar al màxim la instal·lació en el paisatge que l'envolta.

L'impuls de l'Ecoparc 4 s'emmarca dins les actuacions previstes en el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya i en el Programa metropolità de gestió de residus municipals (PMGRM). El Pla territorial sectorial estableix, per primera vegada al nostre país, la racionalització de la planificació de les instal·lacions de tractament de residus arreu del territori. L'objectiu és aconseguir l'autosuficiència dels diferents àmbits territorials, reduint així el desplaçament de residus i reordenant els fluxos de residus existents. Cal destacar que aquesta instal·lació és la quarta planta d'aquestes característiques que donarà servei als municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), és a dir, 36 municipis de la conurbació urbana de Barcelona que apleguen més de 3 milions d'habitants. Així, la construcció d'aquesta infraestructura suposa consolidar l'esquema metropolità de gestió de residus d'acord amb el model de residus de Catalunya.

El 2008 es van recollir selectivament als municipis que formen part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona el 34% dels residus municipals que es van generar, una dada de l'ordre de la mitjana catalana, que se situa en el 34,4%. Aquestes dades estan per sobre de la mitjana de la resta de l'Estat, que és del 17%, i dels països de l'OCDE, que estan en el 30%. Atès que la ciutadania cada vegada és més conscient i activa en la reducció i la recollida selectiva de les deixalles, les administracions han de posar en servei instal·lacions com l'Ecoparc 4, apostant així pel màxim aprofitament i recuperació dels residus.

 
<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Següent > Final >>

Pàgina 5 de 9